Комерційний проєкт для початкової школи, що системно поєднує 8 освітніх галузей в єдине ціле

Освіта 4.0

Авторська навчальна програма
«Я досліджую світ»

(програму створено в рамках реалізації освітнього проєкту
«Я дослідник»)

Наші принципи:

У центрі навчання — дитина!
Основне завдання школи — це дати учням інструменти для вирішення реальних життєвих задач

Ми в соціальних мережах

Виклики

Рішення

Пропонуємо:

перше в Україні СИСТЕМНЕ рішення педагогічних підходів до реалізації курсу «Я досліджую світ»: авторська програма і повне навчально-методичне забезпечення

Наш курс забезпечує:

Формування:

 • природничо-наукової компетентності
 • громадянської свідомості
 • здоров’язберігаючої життєвої позиції
 • розвиток м’яких навичок (комунікація, колаборація, креативність, критичне мислення тощо)

Особливості
підходів
та результатів


Принципи подачі
навчального матеріалу

 • ВІД КОНКРЕТНОГО — ДО АБСТРАКТНОГО
 • Інтеграція змістових ліній, тематична інтеграція, міжпредметна інтеграція,
  інтеграція навичок
 • Поєднання формування фундаментальних знань і розвитку соціальних навичок
 • Акцент на розвиток ключової компетентності — УМІННЯ ВЧИТИСЯ
 • КОНЦЕНТРИЧНЕ ПОВТОРЕННЯ
  основних понять
 • ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ І
  ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ

Пріоритетні види діяльності
дитини

 • Ефективним є лише АКТИВНЕ НАВЧАННЯ, тому основними методами введення нового матеріалу
  є проблемний, дослідницький та діяльнісний
 • Запропонована система навчання ґрунтується
  на тому, що дитина самостійно відкриває
  для себе нові знання шляхом спостереження, проведення експериментів, вирішення проблемних завдань
 • Розвиток дитини та формування навичок відбуваються під час проєктної діяльності й активних комунікативних ігор та вправ
 • Освітня діяльність має на меті розвиток спрямованості дитини на результат та її відповідальність

Результати * * Відповідно до вимог, визначених Державним стандартом початкової освіти на кожному рівні навчання

Наші автори

Науковці – практики – методисти

Наші експерти

Контакти

Адреса:

03680, м.Київ, вул.Олександра Довженка 3

Графік роботи:

понеділок-п'ятниця

з 900) до 1800(

Логотип Я Дослідник 2.0